Socialdemokraterna är partiet som en störst andel fackligt anslutna kan tänka sig rösta för. Lägst på listan för de fackligt anslutna kommer Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Det visar en rapport som Kantar Sifo har gjort för Dagens Opinions räkning.

Rapporten visar partisympati per facklig centralorganisation.

Hos LO dominerar Sverigedemokraterna (SD) med 33,6 procent i väljarstöd. Tvåa kommer Socialdemokraterna med 32,9 procent. Sedan är det ett glapp till Vänsterpartiet och Moderaterna med 11 respektive 10 procent.

TCO, som representerar tjänstemän av alla dess slag, är Socialdemokraternas och Moderaternas hemmaplan med 27,7 respektive 24,5 procent. SD har dock närmare 10 procent i väljarstöd hos TCO.

Saco, som samlar akademikeryrkena har Socialdemokraterna som första parti med 28,1 procent. 18,6 procent av Saco-förbundens medlemmar skulle rösta på Vänsterpartiet, vilket är 1m2 procentenheter högre än Moderaterna.

Ett snitt av LO, TCO och Saco-väljarna visar att Socialdemokraterna får högst andel, 29, 6 procent. Moderaterna kommer tvåa med 17,3 och därefter SD med 16,2.

 

partisympatier i snitt för LO-TCO-Saco (procent)
S                           29,6
M                         17,3
SD                        16,2
V                          14,8
C                          8,0
MP                      5,5
KD                       4,4
L                           3,3

När det gäller ranking efter placerings-poäng blir listan något annorlunda. Då är det S, V och M i topp.

placeringspoäng
S                           23
V                          19
M                         18
SD                        14
C                          13
MP                      9
KD                       8
L                           5

Både vad gäller snittvärde och placeringspoäng står det klart att Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna i nämnd ordning är sämst på att attrahera facklig anslutna väljare.