Organisationerna som har bannlysts är Sida och Svenska institutet. Sveriges charge d’affaires i Ryssland, Johannes Danielsson, ska enligt Tass ha kallats upp till det ryska försvarsdepartementet och fått information om att de två organisationerna inte är önskvärda och måst stängas ner ”omedelbart”.

Sedan Ryssland inledde sitt krig mot Ukraina har de två organisationerna verkat för att ”destabilisera det ryska samhället”, uppger Tass.

Sida bekräftar att organisationen har fått information om nedstängningen men vill inte ge någon mer information nu.