Public affairs-byrån Rud Pedersen stärker sitt erbjudande inom hälsa och sjukvård med en värvning från patientsidan.

Det är Katarina Johansson som är ny senior rådgivare på Rud Pedersens Stockholmskontor. Hon har tidigare varit ordförande för och grundare av Nätverket mot cancer och agerat en röst för patienternas inflytande och ställning.

”Hon breddar och förstärker Rud Pedersens hälso- och sjukvårdsrelaterade erbjudande. Våra uppdragsgivare kan nu få ytterligare kvalificerad rådgivning i strategiska frågor som rör eller kopplar an till bland annat patientmakt, patientinflytande och personcentrerad vård”, kommenterar Kristina Lindahl von Sydow, Sverigechef på Rud Pedersen.