Ruben Östlund tar plats i filmutredningen där han ersätter regissören Lisa Langseth, som enligt regeringen avgår på egen begäran som expert i utredningen. Utredningen tillsattes 26 januari 2024 med syftet att göra en översyn av filmpolitiken.

Utredningen leds av Eva Bergquist, kulturdirektör i Region Stockholm och ska lämna förslag på:

  • hur de nationella filmpolitiska målen ska formuleras.
  • hur de statliga filmstöden hos Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Tillväxtverket ska vara utformade.
  • hur filmarvet bättre kan bevaras och göras tillgängligt i framtiden, bland annat genom fortsatt digitalisering.
  • nya former för parts- och branschsamverkan.

Utredningen ska vara klar den 28 februari 2025.