Omsättningen minskade med 22 procent till 17,7 miljoner kronor för Prat under år 2016. Rörelseresultatet minskade från 559 000 kronor till en rörelseförlust på -83 000 kronor.

Personalstyrkan ökade med en person till 15.

Personalkostnaderna minskade med 7,2 procent till 9,2 miljoner kronor.