Pr-byrån Rossana Mariano ökar omsättningen och minska lönsamheten marginellt. Ägarna tog ändå ut vinst.

Under sitt senaste räkenskapsår (brutet juli) ökade Rossana Mariano omsättningen med 2 procent till 7,5 miljoner kronor. Personalkostnaden för de oförändrat sju snitt anställda minskade byrån 5 procent till 3,5 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll 2,7 procent till 1,05 miljoner kronor. Rörelsemarginalen minskade med 0,7 procentenheter till 14 procent.
Ägarna tog ut 500 000 kronor av vinstmedlen.