På Facebook skriver han:

”Jag har bestämt mig för att lämna partiet idag. Vi har alldeles för olika uppfattningar i avgörande frågor såsom, EU, vaccineringstvång, Nato och anpassningen till M”.

Han kommer därmed inte längre att representera Sverigedemokraterna i försvarsutskottet, en roll han ändå hade blivit av med.

”Jag är stolt över det jag åstadkommit inom försvarspolitiken”, skriver Roger Richthoff.