Mona Sahlin höll taktpinnen och markerade att det fanns områden där hon inte tänkte kompromissa.
I sitt valmanifest föreslår alliansen  att ”ytterligare höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt ska genomföras när de offentliga finanserna och ekonomin så tillåter". Den övre skiktgränsen ligger idag på 532 700. På inkomster över den summa tas inkomstskatt på ytterligare fem procent.  Det är alltså denna övre skiktgräns som alliansen tänker höja.
Mona Sahlin vill inte ha skattesänkningar för höginkomsttagare och därför kommer inte de rödgröna att höja den övre skiktgränsen.

“Jag går aldrig med på att höginkomsttagare ska betala ännu lägre skatt att betala” ska Mona Sahlin ha sagt.
 

Hon var också hård i förhandlingarna om pensionsbeskattning. Hon är fast besluten att likställa beskattningen för löntagare och pensionärer något som
Vänsterpartiet inte gillade när Mona Sahlin gav sitt löfte till pensionärerna
 
I våras när de rödgröna presenterade sin budget föreslog de skattehöjningar, bland annat höjd bensinskatt. Det var efter skuggsbudgeten som innehöll höjda skatter som alliansen gick om de rödgröna i opinionsmätningarna.
– Det blir inga inkomstskattehöjningar i regeringsplattformen som vi kommer med I morgon, säger en källa till Dagens Opinion.
De rödgröna anser sig missgynnade av mediernas personfixering på Reinfeldt/Sahlin. De rödgrönas strategi går nu på ut att skifta fokus från person till sakfrågor. 
 
Tonchi Percan