Bolaget Svenskt Näringsliv Service AB, ökar under 2011 intäkterna med 13 procent till 317 miljoner kronor, den högsta noteringen de senaste fem åren. Av detta bestod 245 miljoner kronor från medlemsavgifterna som därmed ökade med 9,9 procent. Rörelseresultatet dyker dock från 8,8 miljoner kronor till en rörelseförlust på -1,5 miljoner kronor.
Moderbolaget, som ligger iden ideella föreningen Svenskt Näringsliv, ökar omsättningen med 1,2 procent till 653 miljoner kronor och gör en rörelseförlust på -197 miljoner kronor, vilket dock är en liten förlust jämfört med valåret 2010 då förlusten låg på -732 miljoner kronor.
 
Då tog Svenskt Näringsliv också kostnader för att bilda opinion inför avtalsrörelsen. Organisationen har också genomfört ett utbildningsprogram bland medlemmarna så att få fler ska ”delta i samhällsdebatten”.
Det kan också noteras att Svenskt Näringsliv, som pläderar för måttlighet i arbetstagarledet, har skenande personalkostnader. År 2010 låg personalkostnaden på 230 miljoner kronor, varav pensionskostnaden utgjordes av 41 miljoner kronor. Under år ökade personalkostnaderna till 251 miljoner kronor varav 52 miljoner kronor gick till pensioner. Totalt ökade personalkostnaderna med 9,1 procent. Då minskade ändå personalstyrkan från 71 till 69 snittanställda.
 
Inte heller kapitalförvaltningen går lysande. Avkastningen på placeringstillgångarna minskade med 7,9 procent till 11,7 miljarder kronor. Svenskt Näringsliv förlorade därmed drygt 1,2 miljarder kronor.
Svenskt Näringslivs huvudsakliga intäktskällor är medlemsavgifter och serviceavgifter.