Röda Korsets tidigare ordföranden Bengt Westerberg hade betydligt bättre betalt. Hans lön låg 20 procent högre, 68 500 kronor per månad.

Men de senaste två åren har Röda Korsets skakats av kritik och skandaler och i maj 2010 tvingades Bengt Westerberg sänka sitt arvode
med 20 procent till 55 000.

Röda Korsets rykte har skamfilats sedan den tidigare kommunikationschefen Johan af Donner dömdes till fem
års fängelse för grovt mutbrott.

Eva von Oelreich sa i Norrköping när hon valdes till ordförande i helgen att man måste återupprätta förtroendet för Röda Korset och på
det sättet  ta till vara människors humanitära värderingar.

Eva von Oelreich är 66 år. Hon har bott i Genève de senaste tio åren där hon har arbetat för Steering Committee for Humanitarian Response
(SCHR) och för Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen.

Tonchi Percan