Den 15 juni 2021 röstade en riksdagsmajoritet nej till regeringens förslag till ny ANDTS-strategi (alkohol, narkotika, doping, tobak och steg). Inte minst vill riksdagen att det ska göras skillnad på tobaks- och nikotinprodukter efter vilka risker de har för hälsan, det så kallade skademinimeringsperspektivet. Riksdagen anmodade även regeringen skulle låta Socialstyrelsen kartlägga skillnader i skadeverkningar mellan olika tobaks- och nikotinprodukter.

Den 24 mars återkom regeringen till riksdagenen med en skrivelse med en ny ANDTS-strategi. Nikotin-branschen tycker inte att regeringen har agerat efter riksdagens. Framförallt anses inte skademinimeringsperspektivet finnas med.

–  I en tid där regeringen saknar egen majoritet i riksdagen är det minst sagt anmärkningsvärt att de så uttryckligen ignorerar riksdagsmajoritetens tydliga uppdrag. En ny ANDTS-strategi som utgår ifrån verkligheten, att olika tobaks- och nikotinprodukter har varierande grad av hälsovådlighet, bör såklart återspeglas i regeringens och myndigheternas folkhälsopolitiska arbete. Det är inte vuxna människors nikotinberoende i sig som är problemet, utan att vi har 12 000 människor som avlider till följd av rökning varje år. Skadereducerande tobaks- och nikotinprodukter kan minska den siffran, men regeringen vägrar förhålla sig till det, säger Markus Lindblad, chef för externa affärer på Haypp.

Han lägger till:

– Regeringen tar strid mot livsnjutningsprodukter för vuxna, i motsats till att ta den verkliga striden – som borde handla om att minska skadorna till följd av tobakskonsumtion. Och skadeverkningarna uppstår på grund av cigaretter. Det finns en förlegad folkhälsopolitisk syn i botten på detta, som grundar sig i att beroenden är något fult som ska motarbetas. Nu hoppas jag att riksdagen ställer regeringen till svars för sin hantering av detta ärende, som präglas av att regeringen ignorerar riksdagens uttryckliga uppdrag.

– Ska vi uppnå visionen om ett rökfritt samhälle är det angeläget att en strategi kommer på plats men vi hade gärna sett att strategin också innehöll ett skademinimeringsperspektiv, som också riksdagen ställde sig bakom med sitt tillkännagivande i samband med att ANDTS-propositionen tidigare behandlades säger Mathilda Stenman chef för externa affärer på Philip Morris Sverige.

Hon lägger till:

–  Ett skademinimeringsperspektiv skulle ge Sveriges rökare rätt till information om skillnaderna mellan olika tobaks- och nikotinprodukters skadlighet och öka möjligheterna att uppnå visionen om ett rökfritt samhälle.