Omsättningen ökade med 14 procent till 13 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 22 procent till 10,5 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 27 procent till 920 000 kronor, vilket minskade marginalen med 4,1 procentenheter till 7,1 procent. Antalet anställda ökade från nio till elva snittanställda.