Duon, som ska ta sig an kunder som Gedeon Richter Nordics, Abbott Diabetes Care och Biogaia, är Ann-Sofie Glans Assargård och Mariah Persson. Ann-Sofie Glans Assargård, blir senior rådgivare och kommer närmast från The Medical Products Agency.  Hon har även jobbat som kommunikationschef på Läkemedelsverket och på läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline.

Mariah Persson har de senaste tio åren arbetat i de egna kommunikationsbyråerna Marydale och SciCom med kunder som AstraZeneca, Abigo Medical och Swedish Medtech. Nu går hon in som kreativ chef på Rippler Healthcare.