Initiativet kommer samma vecka som byrån Klara K tar Pussy Riot till Almedalen för att påvisa farorna med Sverigedemokraternas kulturpolitik.
Den fejkade myndigheten, Svenskt Kulturturistcenter, ”lanseras via affischer och en viral film, där en en blond man med slips och gul skjorta berättar om vilken kulturpolitik som gäller i den dystopisk framtid. Byrån bakom heter Reform ACt och budgeten ligger på 150 000 kronor.
Riksteaterns vd Magnus Aspegren berättar via mejl:
 
”Syftet med initiativet är att få våra riksdagspartier att förstå vad som kan hända i Sverige om de inte prioriterar de kulturpolitiska frågorna. Att inte lyfta kulturen öppnar upp för att nationalistiska strömningar kan ta ägandeskap över dessa frågor. Strömningar som inte vill att kulturen ska vara en fri och obunden kraft i vårt samhälle. Utan ska ha uppgiften att stärka den nationella identiteten. Det sker runt om i Europa och kan även ske här hemma i Sverige”.
 
Hur visualiserar ni "myndigheten"? Bygger ni ett hus, var hitta man myndigheten?
– Initiativet kommer att visualiseras digitalt och med guerilla-aktiviteter under Almedalsveckan. På Instagram tar Svenskt Kulturturistcenter över Riksteaterns konto och kommer under veckan sprida sin propaganda och tipsa om okomplicerade kulturupplevelser. Besökarna under Almedalsveckan kommer även att mötas av Svenskt Kulturturistcenter kulturupplevelsehandläggare som kommer gå runt på stan för att marknadsföra de okomplicerade kulturupplevelserna.

Pussy Riot kommer till Almedalen för att varna för Sverigedemokraternas kulturpolitik. Hur ser du på det?
– Det är positivt att vi är flera som lyfter kulturpolitiken i Almedalen. Det är viktigt att komma ihåg att kritiken inte bara handlar om ett partis politik. Vi gör det här initiativet för att uppmärksamma samtliga riksdagspartier på att de bör föra en aktiv kulturpolitik och se till att kulturfrågor tar större plats i den politiska debatten.

Hur ser ni på SDs kulturpolitik?
Riksteatern är en folkrörelse som tror på en kulturpolitik som värnar om allas rätt att delta i kulturlivet. Oavsett vem du är eller var du kommer ifrån ska du kunna se dina berättelser gestaltade. Den fria konsten, ska precis som det fria ordet, utmana och fungera som en plattform för diskussion om samtiden. Den skattefinansierade kulturen ska ha som målsättning att förverkliga just detta. Vi uppfattar att Sverigedemokraterna vill något helt annat med sin kulturpolitik då de bland annat menar att mångkulturell scenkonst och föreningsliv inte bör skattefinansieras. De vill även dra ner på anslagen för samtidskonst, berättar Magnus Aspegren.