Det innebär att Gudrun Antemar och Jan Landahl får från och med den 1 juli i år 3 000 kronor mer i lönekuvertet och därmed kan åtnjuta en månadslön på 124 000 kronor, medan den administrativt ansvariga riksrevisorn Claes Norgrens lön höjs med 3 200 kronor till 132 000 kronor i månaden.
 
Löneökningen i procent, 2,48 procent, kan jämföras med industrimärket som ifjol låg på 2,6 procent.
 
I Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna sitter ordförande Marianne Nivert, före detta generaldirektören för Medlingsinstitutet Anders Lindström och före detta chefsjuristen Christina Striby. Lars Bergqvist, före detta personalchef vid Riksdagsförvaltningen, är sekreterare.