Utredaren, som är Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt, ska se om ”några formella fel och brister i hanteringen och ledningen av det förändringsarbete som genomförts vid Riksrevisionen det senaste året”.
 
Förändringsarbetet skulle ge en effektivare revision och medförde att Riksrevisionen anställde chefer och annan personal. I stället för att svara på Dagens Nyheters frågor avgick riksrevisor Susanne Ackum omedelbart i fredags eftermiddag. Bland annat hade hon skickat internmejl till sin sambo, som är den kände debattör och kolumnisten Gunnar Wetterberg.
 
Hans-Gunnar Axberger ska vara klar med sin granskning redan 31 oktober 2016.