Riksrevisionen har granskat statens roll på spelmarknaden och huruvida regleringen uppfyller riksdagens mål för spelpolitiken.
 
Rapporten visar att spelmonopolet, snarare än att uppfylla målen ”om att sociala skyddsintressen ska värnas” och samtidigt ”minska skadeverkningar av överdrivet spelande”, istället riskerar att öka spelberoendet.
 
Under en tioårsperiod har andelen personer med spelproblem uppgått till cirka två procent av befolkningen. Under åren 2008-2009 spelade cirka 70 procent av befolkningen under året. Tio år tidigare låg siffran på 88 procent.
 
Enligt granskningsmyndigheten spelar färre i dag men för mer pengar, och i vissa grupper har spelberoendet dessutom ökat. Samtidigt har utbudet av riskabla spel ökat, försäljningskanalerna blivit mer tillgängliga och reklamen mer intensiv.
 
Regeringens styrmedel har dessutom inte varit tillräckligt effektiva för att möta utmaningarna. Riksrevisionen kritiserar i sin rapport även Svenska Spels roll.
 
Bolaget, som är regeringens främsta spelpolitiska styrmedel, har som uppgift att ”kanalisera illegalt och oreglerat spelande till bolaget”, något som myndigheten anser behövs göras ”måttfullt och ansvarsfullt”.
 
Det kan nämligen ”leda till bolaget använder mer offensiva och riskfyllda medel för att uppnå en ökad andel spelande under statlig kontroll”. 
 
Riksrevisionen rekommenderar Svenska Spel att använda marknadsföring på ett mer restriktivt sätt, och bolaget behöver ta större hänsyn till risken för spelberoende.
 
Regeringen rekommenderas bland annat att få till en mer sammanhållen spelpolitik och tydliggöra tillståndsvillkoren samt bättre anpassade dem till ”spelformernas farlighetsgrad”.
 
Även Lotteriinspektionen bör få de befogenheter som behövs för att kunna motverka illegala spel.
 
Andra åtgärder som rekommenderas:
• Ge Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att verka för att utveckla och samordna förebyggande åtgärder som vidtas av samhällets inblandade aktörer.
• Satsa på mer forskning om spelberoende och åtgärder för att motverka spelberoende i syfte att bredda sitt beslutsunderlag för styrning av spelpolitiken och Svenska Spel.
• Karlgöra vilken huvudman som har ansvar för behandling av spelberoende.
 
Läs granskningen här.