Riksrevisionen kommer med svidande kritik mot regeringens miljard-bidrag till kommunerna som skulle ökar bostadsbyggandet.

Totalt har regeringen 2016-2018 delat ut 5 miljarder kronor till kommuner för att stimulera bostadsbyggande.

” Regeringen utformade inte stödet så att det på ett tydligt sätt styrde mot ett ökat bostadsbyggande. Till exempel ställdes det inga krav på vad pengarna skulle användas till”, skriver Vanessa Liu, projektledare för granskningen på Riksrevisionen.

Det har också varit ”svårt för kommunerna att planera för stödet eftersom de inte kunnat förutse hur mycket pengar de skulle få”.

Pengarna har i låg grad gått till bostadsbyggande:

”Få kommuner har därför aktivt använt stödet till ytterligare åtgärder för bostadsbyggande. Pengarna har snarare setts som ett generellt bidrag till kommunkassan. I de fall pengarna faktiskt har använts till åtgärder för bostadsplanering går det inte att avgöra om åtgärderna skulle ha vidtagits även utan statligt stöd”, skriver Vanessa Liu.