Granskningen genomförs i två faser, en förstudie och en huvudstudie. Syftet med granskningen är att undersöka om staten säkerställt en långsiktig tillgång på el.
Riksrevisionen ska granska Vattenfall som är ett statligt helägt bolag samt Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten.

Tonchi Percan