Hans Lindblad, tidigare biträdande chef för finansdepartementet under dåvarande finansministern (m) Anders Borg, är sedan 2013omdiskuterad chef för Riksgälden. En konsultrapport om hans ledarskap visar på förbättringspotential.

Det är företaget Indea som har tagit fram en rapport om Hans Lindblads ledarskap efter att ett antal chefer har lämnat myndigheten. Rapporten bygger på intervjuer med 33 personer i ledningen och tidigare chefer samt en webbenkät bland de 200 anställda, varav 159 besvarade den.

En majoritet av de som har svarat på enkäten visar att myndighetschefen ”uppfattas som kompetent företrädare”, som är ”starkt engagerad i Riksgäldens uppdrag”. Han ”uppfattas som orädd och vältalig”.

Däremot anses han inte kunna hantera konflikter ”på ett professionellt och konstruktivt sätt”.

Rapporten ger en bild av att de anställda undviker frågor och åsikter ”av rädsla för att inte säga fel”.

Rapporten konstaterar ”att hantering av relationer och konflikter och att coacha andra är ett område där myndighetschefen så här långt inte lagt merparten av sin energi på och inte eller verkar ha verktyg att använda sig av”.

Hälften säger sig inte ha ”stort förtroende för riksgäldsdirektören”. En del i det är ”bristen på förutsägbarhet” och ”nyckfullhet” och att ståndpunkter förändras på ett sätt som de anställda inte förstår. Det beror i sin tur på ett glapp mellan ord och handling.

Indea ger tre huvudrekommendationer till Hans Lindblad. Han ska:

  • Bli mindre expert och mer strategisk ledare.
  • Ta ansvar för ledarskapet i hela myndigheten.
  • Vara en förebild och leva som han lär.