Svaret är nästan ja. Riksdagsledamöternas löner höjs med 2,25 procent medan det normerande Industrimärket hamnade på 2,0 procent. Ökningen innebär att ledamöterna får en månadslön på 63 800 kronor per månad från 1 november 2016.