I sin budget skar regeringen ner 20 miljoner kronor per år av Visit Swedens anslag. Därmed kan inte Visit Sweden marknadsföra de nya destinationer som regeringen har pekat ur som särskilt viktiga.
 
Detta har fått riksdagsledamoten Kent Härstedt (s) att skriva en skriftlig fråga till näringsminister Annie Lööf (c). Han frågar:

"Vad avser näringsministern att göra för att svensk besöksnäring ska kunna utvecklas när anslagen till Visit Sweden i praktiken minskar?"
 

Kent Härstedt ser en fara i att Sverige halkar efter sina nordiska grannländer i anslag räknat per medborgare. Samma iakttagelse gör Sten Bergheden (m). I en motion skriver han:
 
"Bland våra nordiska grannländer anslår Finland motsvarande 16 kronor per capita, Danmark 23 kronor och Norge drygt 31 kronor. Detta medan Sverige anslår 12 kronor per capita – lägst i Norden alltså. Det är därför angeläget att anslagen till marknadsföring av Sverige som besöksdestination kommer upp runt genomsnittet i de nordiska länder."