Vid Stockholms tingsrätt ansöker restaurangen om ett skadestånd på 2,7 miljoner. Parterna har fört förhandlingar men har inte kunnat enas om ersättningsnivån.


Fracema drev restaurangen i en lokal i fastigheten Mercurius 12 som skulle renoveras.  Fracema kunde inte driva restaurangen under renoveringstiden mellan 31 oktober 2011 och 1 maj 2013. Ersättningen som Fracema yrkar på bygger på genomsnittligt resultat för åren innan 2011 och hamnar på drygt två miljoner. Övriga kostnader gäller nya maskiner och lagerombyggnad som Fracema hävdar att de var tvungna att göra.

Fracema anlitar Claes Hagberg på advokatfirman Fylgia som sitt ombud.

Tonchi Percan