Arbetsordningen i riksdagen, vad gäller ledamöterna, sätts av partiernas gruppledare som kommer överens om formerna för riksdagsarbetet inför varje riksdagsår. Formerna som är satta nu gäller från 13 oktober. Där står idag inget om några krav på vaccinering bland ledamöterna.

Några initiativ till samtal mellan gruppledarna om kartläggning av vaccinerade har inte tagit när detta skrivs.

Talmannen Andreas Norlén har skickat ut en kommentar:

”Folkhälsomyndighetens allmänna råd, och det finns ju särskilda råd för ovaccinerade vuxna, gäller också i riksdagen”.

Detta står dock inte i klartext i dokumentet som beskriver formerna för arbetet i riksdagen för det innevarande riksdagsåret.

Andreas Norlén skriver även:

”Det finns inga formella möjligheter att ställa krav på ledamöterna om vaccination men talmannens hållning är att han förutsätter att alla vaccinerar sig, om inte medicinska skäl säger annat”.