Onsdagen 18 november var det tänkt att riksdagens partiledare skulle hålla debatt om EU. Men den ställs in på grund av den ”förvärrade smittspridningen i Sverige”.

Beslutet har tagits av talmannen Andreas Norlén (m) och partiernas gruppledare.

”Jag vill med det här beslutet sända signalen till svenska folket att läget är mycket allvarligt och att även riksdagen behöver ompröva verksamhet som inte är absolut nödvändig. Det är fortsatt viktigt att riksdagen fungerar även under coronapandemin. Partiledardebatten har dock ingen koppling till något beslutsärende och kan därför ställas in utan att det påverkar riksdagens konstitutionella funktioner negativt”, skriver Andreas Norlén på riksdagens hemsida.

Han lägger till:

”Det är inte heller lämpligt att i det här läget samla alla partiledarna i samma lokal”.