Riksdagen inleder en översyn av arbetsordningen i riksdagen. Bland annat ska ses över frågor om hur politiska vildar i utskotten och skolkande riksdagsledamöter ska hanteras.

Översynen utförs i en parlamentariskt sammansatt kommitté under ledning av talmannen. Bakgrunden är att det nya parlamentariska läget kräver en ny riksdagsordning, bland annat vad gäller när och hur budgetpropositionen ska lämnas.

En del av översynen handlar om att utreda om partierna ska få större möjligheter att förfoga över utskottsplatserna. I dag kan ett ökande antal politiska vildar behålla sina utskottsplatser, vilket gör det svårare för partierna att driva sin politik.

Den parlamentariska kommittén ska även utreda om det går att införa ekonomiska sanktioner mot ledamöter som inte deltar i riksdagsarbetet.