Under torsdagen röstades regeringens landsbygdsproposition igenom i riksdagen.

Landsbygdspropositionen bygger på målsättningen att minska klyftan mellan land och stad och regeringen har tagit fram följande definierade investeringar för att uppnå målsättningen:

* 430 miljoner kronor per år till näringsliv och företagande
* 49 miljoner kronor per år på innovation och kunskapsutveckling
* 44 miljoner kronor per år på utbildning
* 105 miljoner kronor på boende och transporter
* 22 miljoner kronor på kultur

– Landsbygden har länge försakats av olika regeringar av olika färg. Vi kan nu blicka tillbaka på en mandatperiod med en kraftig kursändring av landsbygdspolitiken. Vi har med denna fastlagda politiska inriktning kommit en bra bit på väg men det finns mycket kvar att göra. Landsbygdspropositionen innebär att även framtida regeringar måste fortsätta ta sitt ansvar för landsbygden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, i en kommentar.

Regeringen har även tagit ett beslut att cirka 2,6 miljarder kronor, under perioden 2018-2027, ska gå till 30 landsbygdskommuner, däribland de med hög långtidsarbetslöshet. Regeringen har även fattat ett beslut om att utöka och permanenta driftstödet till lanthandlare.