Det är inom en avgränsad del av Riksdagen som säkerheten inte är tillfredställande. Katrin Flossing, riksdagsdirektör har gett i uppdrag till säkerhetschefen Lennart Gustafsson att undersöka följande:
* olika typer av skyddsåtgärder som är möjliga att etablera
* kostnader som följer av identifierade skyddsåtgärder
* effekter och konsekvenser som uppstår om skyddsåtgärdarna etableras
Katrin Flossing och Lennart Gustafsson säkerhetschef vill inte svara på några frågor om säkerheten i riksdagen.
Lennart Gustafsson ska vara klar med sin säkerhetsutredning 16 mars 2012.
Tonchi Percan