Det är Kathrin Flossing, riksdagsdirektör sedan oktober 2010 som slutar. Hon ställde inte upp för omval. Vad hon ska göra framöver är inte känt när detta skrivs. Dock har hon fått ett påhugg som ordförande i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.
Som ny riksdagsdirektör föreslås Ingvar Mattson, riksrevisor sedan 2017 och innan dess generaldirektör för Statskontoret.
Beslut om tillsättningen ska fattas av den nya riksdagen som tillträder efter valet.