På onsdagens möte i riksdagsstyrelsen togs diskussionen om Riksdag & Departement upp. Tidningen går med miljonförluster och det har även ifrågasatts att riksdagen ska ägna sig åt tidningsutgivning. Något slutgiltigt beslut fattade inte riksdagsstyrelsen. Dock kan en majoritet tänka sig att sälja tidningen och nu ska möjligheten att sälja tidningen, utgivningsbeviset eller prenumerationsregistret sonderas vidare.
 
Hade det inte varit för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade beslut om försäljning fattats i onsdags. Den borgerliga sidan valde dock att inte köra över motståndet för att undvika en infekterad debatt.
 
‑ Den nya ägaren skulle garantera utgivningen, men vi känner en oro att ägaren ändå gör vad den vill, säger socialdemokraten Leif Jakobsson.
 
Han tycker huvudfrågan är hur riksdagens ska förse medborgarna med förvaltningstrycket översatt till begriplig prosa.
 
‑ Det är ju bättre att en tidning gör det än att riksdagen bara skickar ut pressmeddelande. Vi vill att samhällskunskapslärare och journalister på ett enkelt sätt ska kunna fånga upp riksdagstexter.
 
Leif Jacobsson tycker att tiden nu är mogen för att driva Riksdag & Departement som enbart en nättidning. Men att den skulle fortsätt att drivas av riksdagen.
 
‑ Det skulle kännas konstigt om någon annan kunde driva en tidning i det namnet.