Riksbanken hoppas att en allt starkare konjunktur ska få inflationen att fortsätta stiga. Därför behövs en expansiv ekonomisk penningpolitik.

Riksbanken räknar snarare med ytterligare sänkningar av räntan och tror inte på en höjning förrän i början av 2018.
 

Riksbanken skruvar upp prognosen för BNP-utvecklingen till 2,4 procent för 2017.