– Vi tycker att man stryper debatten lite grann, eftersom Riksdag & Departement också granskar ibland och tittar ur alla olika vinklar. Det är lite som revisionen. Och det behövs, säger Joakim Widell (kd), förtroendevald revisor i Västerås stad.
 
I ett brev till riksdagsstyrelsen ifrågasätter han och kollegan Lars Luttropp (m), som är kommunrevisionens ordförande i Västerås, beslutet att lägga ned tidningen Riksdag & Departement.
 
”För att klara av vårt uppdrag som förtroendevalda revisorer är vi utomordentligt beroende av en allsidig och lättillgänglig information om vad som är på gång inom offentligt sektor”, skriver de i brevet.
 
Det var i slutet på september som riksdagsstyrelsen tog det plötsliga beslutet att avbryta försäljningsprocessen och istället lägga ned tidningen som getts ut sedan nästan fyra decennier. Detta trots att det funnits intressenter villiga att köpa Riksdag & Departement.
 
Som Dagens Opinion tidigare berättat har en av dessa varit Dagens Samhälle, vars chefredaktör Mats Edman haft som plan att slå ihop tidningarna.
 
Nu slår revisorerna i Västerås stad ett slag för den tilltänkta fusionen.
 
– Det är synd att styrelsen tagit det beslutet. Riksdag & Departement är en tidning som borde finnas kvar, och vi tycker då att det är en bra idé att, som Dagens Samhälle vill, samköra det, säger Joakim Widell.
 
Han berättar att kommunrevisionen, som består av 11 revisorer, prenumererat på båda tidningarna ett längre tag och haft stor nytta av dem.
 
– De ger en samlad bild av det som sker med ett bra nyhetsflöde och information om det som är på gång och som är bra att känna till som revisor för att kunna följa med i den allmänna debatten, säger Joakim Widell.
 
Brevet gick iväg igår, men Joakim Widell räknar inte med att de ska få något svar.
 
– Men vi hoppas att andra också skriver till riksdagsstyrelsen och skapar ett gemensamt tryck så att det blir omprövat, säger han.
 
Ska ni få era kollegor i andra kommuner att göra likadant?
– Vi träffar ju våra revisionskollegor bland annat inom länet och i regionen och vi kommer att nämna det för dem, vad vi gjort och på så vis sprida det. Sedan är det ju upp till dem. Men vi vet att det är många andra som har tidningarna och som tycker att det är en bra idé att låta Dagens Samhälle driva vidare Riksdag & Departement, eller någon annan lösning åt det hållet.