Omsättningen låg kvar på 371 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll med 42 procent till 20,9 miljoner kronor vilket gav en rörelsemarginal på 5,6 (9,7) procent.
Antalet anställda ökade från 176 till 183. Personalkostnaden per anställd föll med 6,7 procent till 802 000 kronor.