Omsättningen ökade med 7,3 procent till 398 miljoner kronor. Personalkostnaden ökade med 12 procent till 164 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll från 29,9 till 16,5 miljoner kronor. Rörelsemarginalen halverades till 8,0 (4,1) procent.
Antalet snittanställda ökade med sex till 194.

Denna artikel ersätter en tidigare, artikel där vi felaktigt hade angivit siffrorna för 2020 i stället för 2021. (red).