Det innebär att svenska Retriever och danska Infomedia bildar en koncern.

”Samgåendet möjliggör de investeringar som krävs under de kommande åren för att fortsätta erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna för våra kunder”, kommenterar Robert Söderling, vd för Retriever Group.

Vd för den sammanslagna koncernen blir Retrievers vd Robert Söderling. Infomedia vd Martin Ove Rasmussen stannar kvar i den sammanslagna koncernen.

De två bolagen ägdes av två ägarkonstellationer. Retriever hade TT som majoritetsägare och den norska nyhetsbyrån NTB som delägare. Infomedia ägdes av de deanksa medkoncernerna JP/Politikens Hus och Berlinske till hälften vardera.

Efter fusionen torde TT var största ägare.