Mediebevakningsföretaget Retriever breddar sig genom förvärvet av Relationdesk.

Retriever, som ägs av TT, har traditionellt riktat in sig på att samla in och analysera vad som rapporteras om olika företag och organisationer i medierna. Nu köper Retriever Relationdesk och breddar därmed verksamheten. RelationDesk hanterar kunddialoger och uppföljning i sociala medier.

”Tillsammans med Relationdesk kommer våra kunder att ha en fullständig översikt över vad som sägs om dem i alla kanaler, samtidigt som de kan delta i dialogen på sociala medier på ett strukturerat sätt och analysera utfallet”, kommenterar Retrievers vd Robert Söderling.

Relationdesk omsatte år 2017 5, 7 miljoner kronor och gjorde ett resultat på 1,4 miljoner kronor.