Retriever har analyserat talespersoner och uttalanden i redaktionella medier från 131 kunder i olika branscher för 2018 -2020.

Av dessa var 43 procent kvinnor och 57 procent män som tillsammans presterade 142 077 uttalanden. Andelen uttalanden är densamma, alltså 43 procent av uttalandena kom från kvinnliga talespersoner och 57 procent från manliga.

Dock skiljer det sig mellan olika sektorer och branscher.

För det första skiljer sig andelen kvinnliga-manliga talespersoner, bland Retrievers kunder. I offentliga sektorn är 54 procent av talespersonerna män och 46 procent kvinnor. I privata sektorn är fördelningen 60 procent män och 40 procent kvinnor.

Vad gäller bransch är andelen kvinnor högst inom hälsa/ medicin (69 procent) följt av non profit-organisationer (65) och förvaltning/myndigheter (48).

Störs andel uttalanden gör kvinnor i non profit-organisationer (60 procent) samt bank/försäkring och hälsa/medicin med vardera 52 procent.

Branscher där kvinnor har som den största överrepresentationen när det gäller andel uttalanden i förhållande till andel talespersoner är bank/försäkring, fordon följd av mat/detaljhandel.

Mest underrepresenterade är kvinnor i it/teknik/media, hälsa/medicin med forskning/utbildning som trea.

Inom bank/försäkring görs en större andel uttalanden från kvinnliga talespersoner trots att männen är i majoritet bland talespersonerna. Inom medicin/hälsa står är männen i klar minoritet bland talespersonerna men står för en nästan lika stor andel uttalanden som de kvinnliga talespersonerna.