Under ett år ska Robin Vetter, assisterande programchef på Fores, och 2030-sekretariatet, blogga under vinjetten Ett år på el.
 
– Målet är att berätta hur det funkar med en elbil för en vanlig människa och svara på frågor som hur mycket det kostar att ladda på gatan och lång tid det tar att ladda hemma. Det är i dag svårt att hitta svar på frågor om hur det fungerar med elbil och då är jag ändå bra på att googla, säger Robin Vetter.
 
Underliggande jobbar 2030-sekretariatet på att göra den svenska fordonsflottan fossilfri till år 2030. Bloggen är ett sätt att försöka höja tempot i omställningen. Medlem i 2030-sekretariatet är billtillverkaren Renault som bjuder Fores på en bil i ett år.
 
– Men det är vi som kör bloggen, säger Robin Vetter, och lägger till:
– Det kändes relevant att använda Renault som är en av de mest populära elbilarna i Europa och då blir bloggen mer verklighetsnära.

Vilken är målgruppen?
– Folk som inte bryr sig så mycket om bilar, men vil leva hållbart. Vi vil hjälpa folk att göra så bra val som möjligt.

Hur ska ni få folk att läsa bloggen?
– Se till att det pratas om den, antar jag.