Under räkenskapsåret, som bryts i juli, minskade Kairos Futures omsättningen med 12 procent till 41,6 miljoner kronor. Samtidigt ökade rörelseresultatet med 11 procent till 7,43 miljoner kronor, sannolikt den högsta i bolagets historia.

Framförallt sänkta direktkostnader bäddade för vinstförbättringen. Ägarna tog hem 2,5 miljoner av vinstmedlen. Personalstyrkan ökade från 24 till 26 snittanställda.