Byråintäkten ökade med 24 procent till runt 26 miljoner kronor, jämfört med 2021.
Marginalen landade på 29 procent, upp 6 procentenheter, räknat på byråintäkt.

”Vi hade en ökad efterfrågan på strategiskt kommunikationsstöd inom flera delar av vår verksamhet”, berättar Aspektas vd Linda Molin, och utvecklar.

”Det beror nog på en kombination av att flera kunder som har sjösatt projekt som varit vilande under pandemiåren och även förändrade arbetssätt samt en förändrad omvärld som har föranlett behov av att både stärka och se över och ändra strukturerna för bolagens kommunikationsarbete”.