Region Stockholm avbryter den pågående upphandlingen av system för ”Framtidens vårdinformationsmiljö”, värd 2,2 miljarder kronor.

Anledningen till att upphandlingen avbryts är ”bristande” konkurrens.

”När anbuden i upphandlingen för Framtidens vårdinformationsmiljö kommit in och granskats visar det sig att för få anbud uppfyller de obligatoriska kraven till fullo”, skriver Region Stockholm på sin hemsida.

mer info kan komma