– Vi har hela förra veckan haft möte med de viktigaste partnerna, polisen och den politiska styrgruppen för Almedalsveckan. Vi har även ställt frågan till partierna på riksnivå. Svaret jag får är att det är för tidigt att säga hur sommaren ser ut och att vi i första hand ska jobba med vår svenska demokrati och inte bli rädda nu, säger hon.

Region Gotland kommer att stämma av frågan ytterligare under våren.

– Vi har frågan uppe och ska stämma av med politikerna i slutet av mars och under april då vi har möten och kan ta upp frågan.

Mia Stuhre berättar att Region Gotland under pandemin har lärt sig att jobba agilt och vara lyhörd för vad som sker i omvärlden.

– Vi vet ju inte hur det kommer att se ut i Sverige till sommaren. Kanske är avblåst och då kan vi genomföra Almedalsveckan. Fortsätter kriget kan det bli problematiskt.

Har ni fått frågor om säkerheten?
 – Förra veckan fick vi, men inte den här.