Att köra linjetrafik på det sätt Expressen gör under Almedalsveckan kräver tillstånd. Det säger ansvariga på Region Gotland. Trots att Region Gotland uppmärksammade tidningen om kravet innan Almedalsveckan inleddes har ingenting hänt.
 
– De har fortfarande inte ansökt, säger Anita Klingvall från Samhällsbyggnadsförvaltningen på Region Gotland. 
 
Hon ansvarar för markupplåtelser och säger att Expressen inte heller har ansökt om tillstånd när det gäller busskurer och busshållplatser trots att hon påtalat det för Expressens eventansvariga. 
 
Anita Carlsson, chef för kollektivtrafiken på Samhällsbyggnadsförvaltningen, säger att de som vill ha rätt bedriva kommersiell trafik i god tid ska meddela kollektivtrafiksmyndigheten. Inte minst för att en tidtabell måste upprättas. Att Expressen inte tar betalt för bussresan spelar ingen roll.
 
Anita Klingvall har mött negativa reaktioner på Expressens tilltag.
 
– Ja, det har jag fått eftersom vi har partnerskap med Flygbussarna vilket vi inte har med Expressen.  Om vi ens kan kalla det som Expressen gör för busstrafik, det liknar mer svarttaxiverksamhet. Svartbussen, har vi döpt den till.
 
Vad som händer nu är hon inte klar över. Men hon säger att det finns en ”plan på för hur vi ska vidare” som än så länge är hemlig. 
 
Johan Cederbrant är marknadschef på Expressen och säger att han har haft mycket kontakt med Region Gotland angående tillstånden, en kontakt som han beskriver som positiv. Johan Cederbrant anser att det är meningslöst att ansöka om tillstånd eftersom de inte bedriver någon kommersiell linjetrafik och därmed inte omfattas av kravet.
 
– På Visby flygplats hyr vi mark av Swedavia och vårt bussbolag Strömma har trafiktillstånd. 
 
Region Gotland kallar bussen för svarttaxi.
– Okej (skratt), det är deras kommentar. Svarttaxiverksamhet innebär ju att man får välja var man ska av. Vi kör mellan bestämda platser och dessutom utan att ta betalt.
 
Också Christina Lundell, som ansvarar för Expressens aktiviteter inom Almedalsområdet, reagerar på att Region Gotland kallar Expressens buss för svarttaxi.
 
– Jag blir jätteförvånad över att de känner så och jag trodde allt det där var utrett. Det är viktigt för oss att ha en bra kontakt med Region Gotland. Vi vill göra rätt men vi vill också att det ska vara rättvist.
 
Dagens Opinion har sökt Flygbussarna.
 
Oscar Örum