Därmed kom Regi upp en omsättning på 14 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll med 9,0 procent till 171 000 kronor, vilket ger en marginal på 1,2 (1,4) procent. Antalet anställda låg kvar på sex, men personalkostnaden ökade med 10 procent till 4,0 miljoner kronor.