Analysföretaget Regi ökade omsättningen, men minskade rörelsemarginalen, under sitt senaste räkenskapsår som stängde 31 mars 2018.

Omsättningen ökade med 12 procent till 17 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 31 procent till 224 0000 kronor. Därmed minskade rörelsemarginalen med från 2,1 till 1,3 procent.

Antalet anställda minskade från 13 till 10. Personalkostnaden ökade likväl med 9,3 procent till 7,7 miljoner kronor.