Undersökningen genomfördes i november 2022, alltså innan lågkonjunkturen hade blommat ut. 24 pr-byråer av 186 byråer svarade på enkäten, som presenteras av organisationen Svensk PR.

här är resultaten


omsättning Q1 –Q2

  • 42% av pr-byråerna anger att den ”kommer att öka” (45% totalen)
  • 50% anger att den kommer att vara ”oförändrad” (40% totalen)
  • 8% anger att den kommer att ”minska”(12% totalen)


lönsamhet

  • 26 % av pr-byråerna anger att den ”kommer att öka” (37% totalen).
  • 52% anger att den kommer att vara oförändrad (40% totalen).
  • 22% anger att den kommer att minska (20% totalen).

 

personal

  • Addering av sannolikt + mkt sannolikt en personalökning 75 %.

(67% totalen)

  • Oförändrad personalstyrka 25% (34% totalen).

tillväxt

  • pr-byråerna tror att de kommer att ha högre tillväxt de kommande 5 åren jämfört med reklambyårerna.