På riksstämman i Jönköping den 26 maj ska den nya styrelsen klubbas. Ordförande Erik Lundvik avgår och ska ersättas. Han ska i stället få en plats i styrelsen. Valberedningen föreslår att Anna Nergårdh tar över som ordförande vid Friluftsfrämjandet. Hon är specialistläkare och forskare och har de senaste 20 åren arbetat med styrning och ledning inom hälso- och sjukvård, bland annat som biträdande landstingsdirektör i Stockholm.

”Friluftslivet är en underutnyttjad resurs i förhållande till dess stora samhällsbidrag. Köerna till Friluftsfrämjandets verksamhet är långa på många håll. Med mer resurser för att utbilda ledare skulle Friluftsfrämjandet kunna sätta långt många fler barn och unga som inte är uppvuxna med friluftsliv i rörelse. Därutöver kan organisationen bidra till mer friluftsliv i skolan, i vården och omsorgen”, programförklarar Anna Nergårdh.

Till styrelsen nomineras även My Olsson och Therese Bohlin, (tidigare vd Prime för fyllnadsval.