Det framgår av en delårsrapport från regeringskansliet. Personalkostnaderna ökade med 109 miljoner kronor, jämfört med första halvåret 2011, mest beroende på löneökningar. Kostnaderna för lokalerna ökade med 64 miljoner kronor. Dock betalar Sida in 43 miljoner kronor extra. Detta efter att regeringskansliet och Sida delar på lokalkostnader.

Under det första halvåret kostade regeringskansliet 3,277 miljarder kronor. Det är en ökning med 189 miljoner kronor jämfört med första halvåret 2011. Regeringskansliet räknar med att hålla de ekonomiska ramarna för 2012.