Därmed ökade anslaget med 2,5 procent till 6,8 miljarder kronor. De totala kostnaderna för regeringskansliet ökade med 2,8 procent till 7,4 miljarder kronor.

Den största utgiftsposten var personalkostnaderna som ökade med 4,7 procent till 4,6 miljarder kronor. Då ökade personalstyrkan med 98 till 4 632 anställda. Personalkostnaden låg på 990 000 kronor per anställd.

Lokalkostnaderna gick oförändrat loss på 1,4 miljarder kronor.
Under 2013 investerade regeringskansliet särskilt i it-stöd och förbättringar av säkerheten för regeringsbyggnaderna.
Förutom anslag fick regeringskansliet in 440 miljoner via avgifter och via bidrag på 69 miljoner.