Regeringen räknar med att den nya myndigheten årligen ska kunna göra besparingar på upp till 1,2 miljarder kronor. Detta motsvarar ungefär 30 procent i ökad effektivitet.
Den nya myndigheten ska erbjuda andra ”kundmyndigheter” gemensamma tjänster som administration av löner. Den nya myndigheten ska finansieras med avgifter från de myndigheter som nyttjar servicecentrets tjänster. Tanken är att kundmyndigheterna, som i dag köper externa tjänster, frivilligt ska anlita den nya myndigheten.

Det är Skatteverket som är förebild för den nya servicemyndigheten.  De delar av Skatteverket som utgör administrativa tjänster åt Kronofogden och Lantmäteriet ska också bli grunden för den nya myndigheten, är tanken. Det kan innebära att den nya myndigheten kan placeras i Gävle där Skatteverket har delar av sin verksamhet.
“Regeringens bedömning är att den kompetens och infrastruktur som finns vid Skatteverkets verksamhetsstöd bör tillvaratas vid uppbyggandet av ett myndighetsgemensamt servicecenter” står det i direktiven.

Av Tonchi Percan